Meer koopkracht in Caribisch Nederland

19-09-2023

Eén op de drie inwoners in Caribisch Nederland leeft in armoede. Daarom trekt dit kabinet in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen.

Het geld gaat onder meer naar het verhogen van uitkeringen in Caribisch Nederland in 2024, waarvan de precieze verhoging nog wordt vastgesteld. Hiermee zet het kabinet belangrijke stappen om te komen tot een sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ook de kinderbijslag gaat omhoog, met $90 per kind, per maand. Dit is in lijn met de ambitie om kinderarmoede in 2025 te halveren. Verder handhaaft het kabinet de energietoelage van $1300 per jaar voor de laagste inkomens evenals de subsidie van de vaste kosten van elektra. Ook gaan het vaste tarief van drinkwater en de aansluitkosten voor internet verder omlaag. Daarnaast gaat er jaarlijks extra geld naar beter openbaar vervoer en lagere vervoerskosten.

Staatssecretaris Van Huffelen: “Voor veel mensen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is een dak boven je hoofd, eten op tafel of extra benodigdheden voor kinderen niet vanzelfsprekend. Dit kabinet wil daar wat aan doen. Daarom ben ik blij dat het samen met collega Carola Schouten gelukt is om, niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren een flink bedrag opzij te zetten om het leven van inwoners op de drie eilanden te verbeteren. Om te beginnen door de uitkeringen verder te verhogen, maar ook door nog steeds bij te dragen aan basisvoorzieningen als water en elektra. We zijn er nog niet, maar het is een belangrijke volgende stap om de armoede op de eilanden aan te pakken. Ik kijk daarom ook erg uit naar de bevindingen van de commissie sociaal minimum. In de wetenschap dat Rijk, de werkgevers, openbaar lichamen én de inwoners elkaar hard nodig hebben om een gelijkwaardig voorzieningenniveau te creëren en de kosten van levensonderhoud te verlagen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen