De newsroom van het ministerie van BZKNieuwsberichten, toespraken en optredens

Kajsa Ollongren

CV

Kajsa Ollongren (D66)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Personalia

Voornaam (roepnaam): Karin Hildur (Kajsa)
Geboorteplaats en -datum: Leiden, 28 mei 1967
Woonplaats: Amsterdam
Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen

Opleiding

Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
Leergang Internationale Betrekkingen, Clingendael
École Nationale d’Administration, Parijs

Loopbaan

Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren begint haar loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken. In 2001 wordt zij daar directeur Europese Integratie en in 2005 tevens plaatsvervangend directeur-generaal Economische Politiek. In 2007 wordt Ollongren plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken en in 2011 secretaris-generaal.

In 2014 wordt Ollongren locoburgemeester en wethouder voor D66 in Amsterdam, met de portefeuilles Economie, Lucht- en Zeehaven, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Deelnemingen en Stadsdeel Centrum.  

Op 26 oktober 2017 is Kajsa Ollongren benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Kajsa Ollongren was in 2006 kandidaat op de lijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Zij was tevens lid van de Raad van Advies van de internationale bacheloropleiding Philosophy, Politics & Economics, Vrije Universiteit Amsterdam, lid van het curatorium VNO-NCW, lid van de Raad van Advies Marker Wadden, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat en lid van het bestuur van het Els Borst Netwerk.

Taken minister Ollongren

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

 • Interbestuurlijke verhoudingen
 • Financiën mede-overheden
 • Gemeentelijke herindelingen
 • Constitutionele zaken (inclusief privacy)
 • Verkiezingen
 • Openbaarheid van bestuur
 • Arbeidsvoorwaarden collectieve sector
 • Normering topinkomens
 • Rechtspositie politieke ambtsdragers
 • Partijfinanciering
 • Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Algemene Bestuursdienst (ABD)
 • Kiesraad
 • Hoge colleges van staat (o.a. Raad van State, Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer)
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • Wonen en Bouwen
 • Dienst Huurcommissie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
 • Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet Ruimtelijke ordening
 • Kadaster
 • EU-beleid, o.a. op de terreinen Institutioneel (Europese Kiesakte, Financiering Europese Politieke Partijen, Transparantie), Bestuur (Europese Agenda Stad, regelingen klokkenluiders), Veiligheid (samenwerking inlichtingendiensten), Bouwen en Ruimtelijke Ordening (Europese aanpak Energie efficiëntie)
 • Versterking Groningen
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen