Nieuwe burgemeester in Heerenveen

15-09-2023

Mr. M.A. (Avine) Fokkens-Kelder wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Heerenveen. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besloten haar voor te dragen voor benoeming.

De benoeming gaat in op 2 oktober 2023.

Mevrouw Fokkens-Kelder (52 jaar) is lid van de VVD en zij was tot 19 juli 2023 gedeputeerde in de provincie Fryslân.

Op dit moment is Tjeerd van der Zwan (PvdA) burgemeester van de gemeente Heerenveen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nije boargemaster foar It Hearrenfean

Mr. M.A. (Avine) Fokkens-Kelder wurdt de nije boargemaster fan de gemeente It Hearrenfean. De ministerried hat op foarstel fan minister De Jonge fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes, Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering besletten har foar te dragen om te beneamen.

De beneaming giet yn op 2 oktober 2023.

Frou Fokkens-Kelder (52 jier) is lid fan de VVD en sy wie oant 19 july 2023 deputearre yn de provinsje Fryslân.

Op dit stuit is Tjeerd van der Zwan (PvdA) boargemaster fan de gemeente It Hearrenfean.     

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen