Generatieve AI: Een terugblik naar het Generatieve AI event en een blik op de toekomst

06-02-2024

‘Door nu te bepalen waar we voor staan, houden we grip in de toekomst.’ Op 18 januari presenteerde staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen tijdens het Generatieve AI Event in Den Haag de overheidsbrede visie op generatieve AI.

Als een van de eerste EU-lidstaten heeft Nederland een visie op deze technologie. De impact van AI kan groot zijn, verklaarde de staatssecretaris bij de opening van het event. Zo zou het in Nederland zo’n 60 procent van de banen kunnen raken. Ook kan misbruik van generatieve AI een bedreiging vormen voor de democratie en de rechtsstaat, en kan teveel macht komen te liggen bij een paar grote Amerikaanse bedrijven.

 

Veilig en rechtvaardig

Daarom wil het kabinet ‘aan de bal blijven’ bij generatieve AI en grip houden op deze nieuwe systeemtechnologie. Volgens de visie moet generatieve AI dan ook op een veilige én rechtvaardige manier worden ontwikkeld en toegepast, met een evenredige verdeling van de lasten en lusten. “Door goede samenwerking tussen overheid, markt en maatschappij kunnen we hier regie op houden, zodat publieke waarden niet in het geding komen.” Als het aan de staatssecretaris ligt, bouwt een volgend kabinet op deze plannen voort.

 

Sessies

Onderzoekscoördinator Linda Kool van het Rathenau Instituut overhandigde de staatssecretaris op het event het onderzoeksrapport ‘Generatieve AI’, dat een belangrijke input vormde voor de overheidsbrede visie. Op het event werd de visie vanuit verschillende invalshoeken bekeken in een panelgesprek, maar ook met concrete voorbeelden van AI in de praktijk. In deelsessies konden deelnemers dieper in onderwerpen duiken zoals de AI Verordening, het eigen taalmodel GTP NL en andere actielijnen uit de visie.

 

Open aanpak
Nu dat de overheidsbrede visie is gepubliceerd houdt ons werk niet op. Met het kernteam generatieve AI  richten we ons nu vooral op de uitvoering van de visie door verschillende actielijnen uit de visie in gang te zetten. We gaan door met de open aanpak, en zullen maandelijks blijven rapporteren over de voortgang van deze acties. Daarover gaan we in gesprek met sectoren langs de as van deze acties en blijven we ontwikkelingen in de gaten houden. Verder gaan we door met sessies organiseren om in gesprek te blijven met inwoners, zoals bij bibliotheken en andere platformen.

Bekijk hier de aftermovie van het Generatieve AI Event. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen