Bijna 300 wetten geldig in Caribisch Nederland

26-04-2024

Voor inwoners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het vaak niet duidelijk welke wetgeving geldt op de eilanden. Voormalig kamerlid Jorien Wuite (D66) heeft de regering in een aangenomen motie verzocht om een totaaloverzicht te maken van alle wetgeving die nu geldt in Caribisch Nederland.

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met de andere departementen een overzicht opgesteld. Het document met het totaaloverzicht met daarin bijna 300 wetten is naar de Tweede Kamer gestuurd, samen met het halfjaarlijkse wetgevingsoverzicht met in principe de meest prioritaire wetgeving voor Caribisch Nederland. Het periodieke wetgevingsoverzicht is vooral om Caribisch Nederland te laten weten welke wet- en regelgeving op de korte- en middellange termijn tot stand wordt gebracht.

In de motie staat ook dat de inwoners in Caribisch Nederland geïnformeerd moeten worden over de nu geldende wetten. Informatie over de wetten:

  • Infographic met een globaal overzicht van wetgevingsonderwerpen met voorbeelden;
  • totaaloverzicht met alle wetten;
  • hier staan alle wetsteksten.

Hier staan alle kamerstukken over dit onderwerp.

De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden meer en eerder betrokken bij de voorbereiding van beleid en wetgeving. Daarbij worden ook de periodieke wetgevingsoverzichten betrokken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen