Sneller transformeren voor meer nieuwe woningen

06-06-2024

Door meer leegstaande gebouwen te transformeren kunnen er jaarlijks meer nieuwe woningen bijkomen. Nu zijn dat er nog circa 10.000. Via een versnellingsagenda willen de overheid, vastgoedsector en kennisinstellingen dit aantal verhogen. Dat meldt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Kamer.

Om het woningtekort op te lossen, moeten we – naast nieuwbouw – ook inzetten op het beter benutten van bestaande gebouwen die vaak langdurig leegstaan. Met de versnellingsagenda gaan we daar met meer tempo aan werken. Zo zorgen we voor nieuwe woningen en versterken we de vitaliteit van dorpen en steden”, aldus De Jonge.

Resultaten tot nu toe

In de woondeals zijn al afspraken gemaakt om het aantal woningtransformaties te vergroten. Via de Transformatiefaciliteit worden sinds 2019 ongeveer 6.800 woningen mogelijk gemaakt. Een deel hiervan is al gebouwd, een ander deel moet nog gerealiseerd worden. In 2023 is het Nationaal Transformatieloket geopend. Gemeenten, provincies, corporaties en initiatiefnemers kunnen hier terecht voor ondersteuning bij projecten.

Versnellingsagenda geeft extra stimulans

Met de versnellingsagenda slaan de overheid, vastgoedsector en kennisinstellingen nu de handen ineen om jaarlijks meer woningtransformaties te realiseren. Zij streven hierbij naar 15.000 nieuwe woningen per jaar. In de versnellingsagenda staan handvatten om de businesscase voor transformatieprojecten rond te krijgen, kennisdeling en innovaties te stimuleren, de planvormingsfase te versnellen en beter te sturen op de ruimtelijke kwaliteit.

Samenwerking essentieel
Gemeenten, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en kennisinstellingen gaan de uitvoeringsagenda samen uitvoeren. Zij zijn nauw betrokken bij alle fases in transformatieprojecten: van het beheer van een vastgoedportefeuille tot planvorming en van financiering tot oplevering van de woning.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen